LOADING  
Fiscaal
Civiel

Strafbare feiten (art. 68 - 69 AWR)

Strafbare feiten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021

Algemeen

Art. 69 AWR is een strafrechtelijke bepaling waarbij voor bepaalde fiscale overtredingen een geldboete of een gevangenisstraf kan worden opgelegd.
Iemand is strafbaar op grond van art. 69 lid 1 AWR als hij opzettelijk niet of niet op tijd een bij de belastingwet geregelde belastingaangifte doet of een feit begaat als genoemd in art. 68 lid 1 onder a, b, d, e, f of g AWR
Lid 2 vindt toepassing als de belastingaangifte opzettelijk onjuist of onvolledig  is gebeurd of wanneer een feit is begaan als genoemd in art. 68 lid 1 onder c AWR. In strafzaken wordt lid 2 relatief veel gebruikt. 
Op grond van lid 3 kan iemand niet meer strafrechtelijk worden vervolgd indien hij alsnog juiste belastingaangifte doet of de juiste gegevens verstrekt. Dit kan echter alleen als hij redelijkerwijs nog niet kan vermoeden dat er opsporingsambtenaren zijn die met de onjuiste situatie bekend zijn.

In een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 20 september 2017 (nr 21-005720-15, ECLI:NL:GHARL:2017:8224), is een notaris veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk, omdat hij art. 69 lid 2 AWR had overtreden. Het betrof de opzettelijk onjuiste aangifte van een woning in de aangifte van het recht op successie. In de aangifte was de woning aangegeven voor € 90.000, terwijl de WOZ-waarde op het moment van overlijden van erflater € 330.000 bedroeg en een makelaar de woning had getaxeerd op € 150.000. Omdat de woning een hogere WOZ-waarde had en tevens veel hoger was getaxeerd, mocht ervan worden uitgegaan dat de notaris opzettelijk een onjuiste aangifte deed.