LOADING  
Fiscaal
Civiel

Stamrechtvrijstelling (art. 11.1.g Wet LB)

Stamrechtvrijstelling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2015
mr. A.C.M. de Vries

1 Vervallen stamrechtvrijstelling

Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling voor ontslagvergoedingen vervallen. Daarmee is ook de mogelijkheid om een stamrecht onder te brengen in de vorm van een spraarrekening of beleggingsrecht (art. 11a Wet LB) vervallen. Vanaf die datum worden ontvangen vergoedingen ter vervanging van gederfd of te derven loon in het jaar van ontvangst volledig in box 1 belast. Door gebruik te maken van de middelingsregeling is wel nog enige spreiding mogelijk.
In art. 39f Wet LB is overgangsrecht opgenomen voor op 31 december 2013 bestaande aanspraken op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon. De op 31 december 2013 met betrekking tot deze aanspraken en bedragen geldende bepalingen blijven van toepassing.

2 Algemeen

Een werkgever kan aan een werknemer ter vervanging van gederfd of te derven inkomen een vergoeding toekennen. Doorgaans zal dit plaatsvinden bij het (on)vrijwillig ontslag van een werknemer (de zogenaamde ‘gouden handdruk’), maar ook bij het voortduren van de dienstbetrekking kan een vergoeding worden toegekend, mits dit recht voorheen niet bestond en onvoorwaardelijk is. Rechtbank Arnhem (23 juni 2011, nr AWB 10/3516, LJN BQ9216) oordeelde dat een voorwaardelijke toezegging op een ontslagvergoeding niet kon worden omgezet in een onvoorwaardelijk stamrecht. Onder voorwaarden kan de werknemer een beroep ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.