LOADING  
Fiscaal
Civiel

Stamrechtvrijstelling (art. 11.1.g Wet LB)

Stamrechtvrijstelling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 april 2020
De redactie

1 Vervallen stamrechtvrijstelling

1.1 Overgangsrecht

Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling voor ontslagvergoedingen in art. 11 lid 1 onder g Wet LB vervallen. Daarmee is ook de mogelijkheid om een stamrecht onder te brengen in de vorm van een spaarrekening of beleggingsrecht (art. 11a Wet LB) vervallen. Vanaf die datum worden ontvangen vergoedingen ter vervanging van gederfd of te derven loon in het jaar van ontvangst volledig in box 1 belast. Door gebruik te maken van de middelingsregeling is wel nog enige spreiding mogelijk.
In art. 39f Wet LB is overgangsrecht opgenomen voor op 31 december 2013 bestaande aanspraken op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon. De op 31 december 2013 met betrekking tot deze aanspraken en bedragen geldende bepalingen blijven van toepassing (art. 39f lid 1 Wet LB).

1.2 Afkoopmogelijkheid

Op grond van art. 39f lid 2 Wet LB mag in afwijking van art. 39f lid 1 Wet LB de waarde van de stamrechtaanspraak, het tegoed van een stamrechtspaarrekening of de waarde van een stamrechtbeleggingsrecht bij wijze van afkoop geheel of deels worden uitgekeerd op een eerder tijdstip dan in de artikelen 11 en 11a zoals die op 31 december 2013 luidden en de daarop gebaseerde uitvoeringsbepalingen, is bepaald. Bij de afkoop wordt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.