LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (Art. 15a WBR)

Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2021
mr. R.D. de Jong

1 Inleiding

In de Wet differentiatie overdrachtsbelasting zijn een aantal ingrijpende wijzigingen met ingangsdatum 1 januari 2021 voor de heffing van overdrachtsbelasting opgenomen, waaronder de invoering van de startersvrijstelling en de verplichting een schriftelijke verklaring af te geven voor toepassing van het verlaagde tarief of de startersvrijstelling. In het per 1 januari 2021 ingevoerde art. 15a WBR zijn bepalingen opgenomen over deze schriftelijke verklaring. Voorts is in dit artikel opgenomen dat een verkrijger, die door onvoorziene omstandigheden de woning niet of slechts tijdelijk als hoofdverblijf heeft kunnen gebruiken, onder omstandigheden toch wordt geacht die woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf te hebben gebruikt. 

Het toekomstige gebruik van de woning als hoofdverblijf is voorafgaand aan de verkrijging niet controleerbaar op basis van objectieve gegevens. Doorgaans zal in dat stadium nog slechts de bedoeling van de verkrijger bestaan om de woning na de verkrijging als hoofdverblijf te gebruiken en het feitelijk gebruik kan pas nadien worden vastgesteld. Om de Belastingdienst in staat te stellen toezicht te houden op de juiste toepassing van de startersvrijstelling en het verlaagde tarief, dient de verkrijger voorafgaand aan de verkrijging zijn voornemen tot het duurzame gebruik als hoofdverblijf tot uitdrukking te brengen middels een schriftelijke verklaring.

Naast de verklaring dat de verkrijger ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.