LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schending bezitseis (art. 8a NSW)

Schending bezitseis

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Natuurschoonwet, Agrarisch recht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2022
mr. J.D.M. de Rooij

1 Bezitseis

Art. 8a NSW geeft de bezitseis weer en bepaalt dat als een verkrijger krachtens erfrecht of schenking binnen 25 jaar na diens eigendomsverkrijging overgaat tot vervreemding van het landgoed, de niet ingevorderde erf- of schenkbelasting alsnog wordt ingevorderd. Deze regeling is op 28 december 2000 in de wet opgenomen om misbruik tegen te gaan en geldt alleen ten aanzien van verkrijgingen ná 28 december 2000. Is er voor 28 december 2000 krachtens erfrecht of schenking verkregen, dan is art. 8a NSW niet van toepassing.

Art. 8a NSW is evenmin van toepassing als de verkrijger het landgoed zonder tegenprestatie overdraagt, ten aanzien van iemand die het landgoed heeft verkregen krachtens verdeling van een gemeenschap of iemand die heeft verkregen krachtens verdeling van een nalatenschap maar de eigendomsoverdracht plaats vindt aan (voormalige) deelgenoten in die nalatenschap.

De bezitseis wordt niet geschonden indien een natuurlijk persoon een NSW-landgoed inbrengt in een door hem/haar opgerichte NSW-BV als bedoeld in art. 7a NSW. Indien aan de voorwaarden van art. 7a NSW is voldaan, wordt de nieuw opgerichte BV beschouwd als fiscaal transparant. De nog resterende duur van de bezitseis komt te rusten op de aandelen van de BV en op het door de BV gehouden landgoed.

2 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.