LOADING  
Fiscaal
Civiel

Resultaat uit werkzaamheid (art. 3.94 Wet IB 2001)

Resultaat uit werkzaamheid

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2020
De redactie

1 Inleiding

Het resultaat uit een werkzaamheid wordt gevormd door alle voordelen (hieronder worden de baten en de lasten begrepen) die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden behaald met een werkzaamheid (art. 3.94 Wet IB 2001). Het resultaat bevat het gezamenlijke voordeel uit alle werkzaamheden. Per werkzaamheid wordt volgens de wettelijke voorschriften het voordeel bepaald. Hierbij worden werkzaamheden van dezelfde aard aangemerkt als één werkzaamheid (art. 3.93 lid 2 Wet IB 2001).

2 Vermogensetikettering

Door de toepassing van het totaalwinstbegrip moet vermogensetikettering plaatsvinden. Per vermogensbestanddeel moet worden vastgesteld of het tot het werkzaamheidsvermogen dan wel tot het privévermogen behoort. In geval van een werkzaamheid als bedoeld in de artt. 3.91 en 3.92 Wet IB 2001 is geen sprake van keuzevermogen, dan is steeds sprake van verplicht werkzaamheidsvermogen.

3 Bepaling van het resultaat

Voor de bepaling van de omvang van het resultaat uit overige werkzaamheden wordt aangesloten bij het winstregime zoals dat geldt voor een onderneming (art. 3.95 Wet IB 2001). Niet alle bepalingen die betrekking hebben op het winstbegrip van de IB-onderneming zijn van overeenkomstige toepassing verklaard. De fiscale faciliteiten die een belastingbesparing geven, zoals de willekeurige afschrijving en de investeringsaftrekken, worden de resultaatgenieter onthouden. De voor een ondernemer geldende doorschuiffaciliteiten zijn wel van overeenkomstige toepassing op de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.