LOADING  
Fiscaal
Civiel

Rangorderegeling (art. 2.14 Wet IB 2001)

Rangorderegeling

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Echtscheiding Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 februari 2020
De redactie

Rangorderegeling en boxhopping

Op grond van de rangorderegeling (art. 2.14 Wet IB 2001) vallen voordelen of vermogensbestanddelen die al dan niet vrijgestelde voordelen genereren onder de eerst mogelijke bepaling in de inkomstenbelasting. Ze vallen dan niet meer onder andere bepalingen van de wet, ook wanneer dat wel mogelijk zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld de eigen woning valt onder art. 3.111 Wet IB 2001 (box 1) en daardoor op grond van de rangorderegeling niet eveneens in box 3 onder art. 5.3 lid 2 onder a Wet IB 2001. Schulden waarvan de rente uitdrukkelijk van aftrek is uitgesloten worden bij wijze van uitzondering nog wel in box 3 in aanmerking genomen (art. 2.14 lid 2 onder a Wet IB 2001).

De wetgever heeft een antimisbruikbepaling opgenomen om te voorkomen dat belastingheffing in box 3 wordt ontgaan door boxhopping. Met boxhopping wordt bedoeld het overbrengen van vermogensbestanddelen van box 3 naar box 1 of box 2 en daarna weer terug naar box 3. De wetgever acht dit ongewenst als dit geschiedt met als doel er voor te zorgen dat dit vermogen op de peildatum niet tot het box 3 vermogen behoort zodatbelastingheffing in box 3 wordt voorkomen. Als dit boxhoppen binnen een periode van niet meer dan drie maanden geschiedt en er bevindt zich ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.