LOADING  
Fiscaal
Civiel

Rangorderegeling (art. 2.14 Wet IB 2001)

Rangorderegeling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 22 februari 2018
De redactie

Rangorderegeling en boxhopping

Op grond van de rangorderegeling (art. 2.14 Wet IB 2001) vallen voordelen of vermogensbestanddelen die al dan niet vrijgestelde voordelen genereren onder de eerst mogelijke bepaling in de inkomstenbelasting. Ze vallen dan niet meer onder andere bepalingen van de wet, ook wanneer dat wel mogelijk zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld de eigen woning valt onder art. 3.111 Wet IB 2001 (box 1) en daardoor op grond van de rangorderegeling niet eveneens in box 3 onder art. 5.3 lid 2 onder a Wet IB 2001. Schulden waarvan de rente uitdrukkelijk van aftrek is uitgesloten worden bij wijze van uitzondering nog wel in box 3 in aanmerking genomen (art. 2.14 lid 2 onder a Wet IB 2001).

De wetgever heeft een antimisbruikbepaling opgenomen tegen boxhopping. Daarmee wordt bedoeld het overbrengen van vermogensbestanddelen van box 3 naar box 1 of box 2 en daarna weer terug naar box 3 om belastingheffing in box 3 te voorkomen. Als dit binnen een periode van niet meer dan drie maanden geschiedt en er bevindt zich in die periode een peildatum, dan vindt bij de belastingplichtige zowel heffing in box 1 of box 2 als heffing in box 3 plaats. Deze vermogensbestanddelen worden namelijk tevens in aanmerking genomen bij de bepaling van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.