LOADING  
Fiscaal
Civiel

Plaats van dienst (Art. 6 Wet OB)

Plaats van dienst

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Ondernemer Mail a friend
Bijgewerkt tot 20 juli 2022

1 Inleiding

Voor het notariaat zijn de plaats van dienstregels van belang voor de vraag of over de declaratie (de vergoeding) Nederlandse omzetbelasting is verschuldigd of dat de heffing van omzetbelasting wordt verlegd naar de staat waar de afnemer van de dienst (de cliënt) is gevestigd, of zelfs helemaal geen omzetbelasting is verschuldigd. Is de verleggingsregeling van toepassing dan dient de in een andere EU lidstaat gevestigde afnemer van de dienst, die btw-ondernemer is, zelf de omzetbelasting op zijn aangifte te voldoen. Heeft deze cliënt volledig recht op aftrek van de door de dienstverrichter in rekening gebrachte omzetbelasting, dan kan hij deze verlegde omzetbelasting op dezelfde aangifte in aftrek brengen en betaalt hij per saldo niets.

Voor de plaats van dienst geldt een hoofdregel voor business-to-business (`B2B’) diensten en een afzonderlijke hoofdregel voor business-to-consumer (`B2C’) diensten. Op beide hoofdregels bestaan uitzonderingen voor specifiek aangewezen diensten, waaronder voor diensten met betrekking tot onroerend goed (zie hierna). De notaris moet zelf vaststellen of zijn cliënt als btw-ondernemer kan worden aangemerkt, zodat hij onder de B2B regels valt. Eenieder die zelfstandig economische activiteiten verricht, is btw-ondernemer. Neemt een btw-ondernemer in die hoedanigheid diensten af, dan gelden de B2B regels. In welke hoedanigheid een dienst ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.