LOADING  
Fiscaal
Civiel

Persoonsgebonden aftrekposten (art. 6.1 - 6.2a Wet IB 2001)

Persoonsgebonden aftrekposten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1), Onderhoudsverplichtingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2020
De redactie

1 Inleiding

Persoonsgebonden aftrek bestaat uit aftrekposten die verband houden met de persoonlijke situatie van de belastingplichtige. Het betreft uitgaven die niet kunnen worden gerelateerd aan een bron van inkomen, de aftrek is niet box-gebonden. De aftrek vormt deels een tegemoetkoming voor uitgaven die de draagkracht van een belastingplichtige aantasten, deels wordt de aftrek als fiscaal instrument gebruikt (stimuleren van bepaalde uitgaven, zoals giften). Persoonsgebonden aftrek vormt een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel; fiscale partners kunnen de aftrek onderling vrij verdelen (art. 2.17 lid 5 Wet IB 2001). Art. 6.1 lid 2 Wet IB 2001 geeft een opsomming van aftrekposten die zijn aan te merken als persoonsgebonden aftrekpost. Persoonsgebonden aftrekposten zijn onder meer:

  • uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (art. 6.3 t/m 6.7 Wet IB 2001)
  • aftrekbare giften (art. 6.32 t/m 6.39a Wet IB 2001).

Uitgaven gedaan ter zake van persoonsgebonden aftrekposten komen voor aftrek in aanmerking op het moment waarop ze zijn betaald, verrekend, ter beschikking gesteld of rentedragend zijn geworden, art. 6.40 lid 1 Wet IB 2001. Aftrekbare giften zijn uitsluitend aftrekbaar op het moment dat deze zijn betaald, verrekend of ter beschikking gesteld (art. 6.40 lid 2 Wet IB 2001.)

De uitgaven voor monumentenpanden als persoonsgebonden aftrek is per 1 januari 2019 afgeschaft. Met ingang van deze datum is ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.