LOADING  
Fiscaal
Civiel

Onderhoudsverplichtingen (art. 6.3 - 6.7 Wet IB 2001)

Onderhoudsverplichtingen

Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2019
De redactie

1 Inleiding

Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen komen in aftrek bij degene die de uitgaven doet (art. 6.1 lid 2 onder a jo 6.2 Wet IB 2001) en worden bij de ontvanger belast (art. 3.100 jo art. 3:101 Wet IB 2001 e.v.). In art. 6.3 lid 1 Wet IB 2001 wordt opgesomd wat onder onderhoudsverplichtingen moet worden verstaan. In art. 6.4 Wet IB 2001 worden vervolgens bepaalde uitkeringen uitgesloten als aftrekbare onderhoudsverplichting. Hieronder worden de verschillende verschijningsvormen van onderhoudsverplichtingen behandeld.

2 Partneralimentatie (onder a)

De eerste onderhoudsverplichting die wordt genoemd in art. 6.3 lid 1 Wet IB 2001, is de verplichting tot het doen van periodieke uitkeringen en verstrekkingen die rechtstreeks voortvloeien uit het familierecht (alimentatie). Deze zijn als onderhoudsverplichting aftrekbaar, tenzij deze worden gedaan aan bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of tweede graad van de zijlijn. Kinderalimentaite is dus van aftrek uitgesloten. Onder familierecht wordt niet noodzakelijkerwijs alleen Nederlands familierecht verstaan.

Tegenover de alimentatieverplichting jegens de voormalige echtgenoot of geregistreerde partner, staat het recht op alimentatie bij deze echtgenoot/partner. Ontvangen alimentatie-uitkeringen worden op grond van art. 3.101 lid 1 onder b Wet IB 2001 bij de ontvanger belast als periodieke uitkering. De onderhoudsverplichting genoemd in art. 6.3 lid 1 onder a Wet IB 2001 wordt uitgebreid met drie ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.