LOADING  
Fiscaal
Civiel

Omzetting stakingswinst in lijfrente (art. 3.129 Wet IB 2001)

Omzetting stakingswinst in lijfrente

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Staken onderneming / Liquidatie Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
De redactie

1 Inleiding

Op het moment dat een ondernemer zijn onderneming beëindigt, realiseert hij een stakingswinst. Stakingswinst wordt in de heffing van inkomstenbelasting betrokken als winst uit onderneming. Stakingswinst kan worden omschreven als alle voordelen die tot aan dat moment nog niet in de jaarwinst zijn betrokken, maar wel deel uitmaken van de totaalwinst als bedoeld in art. 3.8 Wet IB 2001. Bij staking van een onderneming moet men denken aan het feitelijk beëindigen van de werkzaamheden (liquidatie), maar ook aan de overdracht van de IB-onderneming aan een door de ondernemer opgerichte BV of aan een derde.
Als een ondernemer zijn onderneming staakt, heeft hij recht op stakingsaftrek (art. 3.79 Wet IB 2001). In dat artikel wordt gesproken over 'winst behaald met of bij het staken'. Onder winst behaald met staking wordt verstaan winst die het gevolg is van de overdracht of liquidatie van de onderneming. Winst behaald bij staking is winst die niet causaal met de staking samenhangt, hierbij moet worden gedacht aan het vrijvallen van verschillende fiscale reserves zoals een herinvesterinsgreserve.

De Wet IB 2001 bevat enkele faciliteiten met betrekking tot de stakingswinst, zoals de reeds genoemde stakingsaftrek. Een andere faciliteit is de mogelijkheid dat een ondernemer de stakingswinst omzet in een lijfrente ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.