LOADING  
Fiscaal
Civiel

Omzetting rechtspersoon (art. 28a Wet Vpb)

Omzetting rechtspersoon

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Omzetting Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 mei 2022
De redactie

1 Inleiding

In art. 28a Wet Vpb worden de fiscale gevolgen van een omzetting van een rechtspersoon in een andere rechtspersoon behandeld. Hierbij is art. 28a Wet Vpb niet van toepassing op een omzetting van een BV in een NV en omgekeerd en op een stichting in een vereniging en omgekeerd. Eerst wordt kort ingegaan op de civielrechtelijke aspecten van een omzetting. Vervolgens wordt ingegaan op de gevolgen voor de vennootschapsbelasting van de twee hiervoor genoemde omzettingen en daarna op de fiscale gevolgen van alle overige omzettingsvarianten. Het beleid met betrekking tot art. 28a Wet Vpb is opgenomen in het besluit van 30 maart 2022, nr 2022-107231, welk besluit een actualisatie is van het besluit van 3 april 2017, nr 2017/116 dat laatstelijk was gewijzigd bij besluit van 9 oktober 2019, nr 2019-17461.

2 Civielrechtelijke aspecten van een omzetting

Een rechtspersoon kan civielrechtelijk (art. 2:18 BW), zonder dat sprake is van ontbinding, worden omgezet in een andere rechtspersoon. Daarvoor eist art. 2:18 lid 2 BW dat aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, te weten:

  • een conform de aan een statutenwijziging van de rechtspersoon in kwestie gestelde eisen genomen besluit tot omzetting met 90% van de uitgebrachte stemmen vóór (tenzij een stichting wordt omgezet); voor de omzetting van ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.