LOADING  
Fiscaal
Civiel

Na overlijden af te geven goederen (art. 8 SW)

Na overlijden af te geven goederen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Gemeenschap van goederen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Inleiding

Een erflater kan op goederen een vermelding aanbrengen dat deze goederen toebehoren aan een ander. Hierdoor lijkt het alsof het goed aan een ander toebehoort en dus niet behoort tot de nalatenschap van erflater, waardoor er geen belaste erfrechtelijke verkrijging kan worden geconstateerd. Denk bijvoorbeeld aan een sticker met een naam van iemand (de rechthebbende) op een kunstwerk.
Op de Belastingdienst zou dan de bewijslast rusten dat de goederen wel tot de nalatenschap behoren. Omdat dit bewijs moeilijk is te leveren, heeft de wetgever de bewijslast omgedraaid. Dergelijke goederen worden geacht tot de nalatenschap van erflater te behoren en fictief te worden verkregen door degene die als 'rechthebbende' is aangewezen door de erflater, tenzij de rechthebbende het tegendeel bewijst. Art. 8 SW merkt de ‘rechthebbende’ aan als fictief legataris. Indien de ‘rechthebbende’ kan bewijzen dat het goed reeds voor overlijden aan hem toebehoorde, is per saldo geen erfbelasting verschuldigd (art. 8 lid 2 SW). De verplichting tot afgifte kan in mindering worden gebracht op de waarde van de fictieve verkrijging.

De fictie van art. 8 SW is alleen van toepassing op niet-registergoederen of daarop betrekking hebbende bewijsstukken (zoals spaarbankboekjes die de erflater bewaart op naam van een derde). Deze afbakening is logisch, omdat voor de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.