LOADING  
Fiscaal
Civiel

Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR)

Monumentenvrijstelling (vervallen)

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Agrarisch recht Mail a friend
Bijgewerkt tot 13 februari 2020
mr. L.E. Welkers

1 Monumentenvrijstelling vervallen per 1 januari 2010

Tot 1 januari 2010 was in art. 15.1.p WBR een vrijstelling voor de heffing van overdrachtsbelasting opgenomen voor de verkrijging van een rijksmonument door een monumentenrechtspersoon. Tot die tijd luidde art. 15.1.p. WBR als volgt:

'Onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden is van de belasting vrijgesteld de verkrijging:
(...)
p. van monumenten in de zin van de Monumentenwet 1988 door rechtspersonen welke naar het oordeel van Onze Minister hoofdzakelijk de instandhouding van dergelijke monumenten ten doel hebben;'

In art. 6 Uitvoeringsbesluit BRV werd nadere invulling gegeven aan de vrijstelling.
Naar aanleiding van een uitspraak van Hof Den Haag van 1 mei 2009 waardoor ook particulieren recht op deze vrijstelling kregen (nr BK07/00421, ECLI:NL:GHSGR:2009:BI3637, zie hierna) is de vrijstelling per 1 januari 2010 uit de wet gehaald (Belastingplan 2010). De wetgever verantwoordde het schrappen van art. 15.1.p WBR met het argument dat de idee achter de vrijstelling was om te voorkomen dat ideële monumentenorganisaties die ten doel hebben monumenten in stand te houden, bij aankoop van een monument met het oog op instandhouding daarvan worden geconfronteerd met overdrachtsbelasting. Het was echter niet de bedoeling dat particulieren en commerciële rechtspersonen mee zouden profiteren van de vrijstelling. In plaats van de vrijstelling ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.