LOADING  
Fiscaal
Civiel

Landgoed in NV of BV (art. 7a NSW)

Landgoed in NV of BV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Natuurschoonwet, Agrarisch recht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2022
mr. J.D.M. de Rooij (José de Rooij Juridische Diensten)

1 Landgoed in een NV of BV

Een landgoed kan worden ingebracht in een NV of BV. De verkrijging van aandelen in een NV of BV kwalificeert in beginsel niet voor de invorderingsfaciliteiten van art. 7 NSW. De wetgever heeft dit ongewenst geacht en in art. 7a NSW een regeling getroffen om de verkrijging van aandelen in een landgoed-NV of -BV toch te faciliteren, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • het betreft een NV of een BV (geldt dus niet voor stichtingen!);
  • de werkzaamheden van de NV of BV bestaan uitsluitend of hoofdzakelijk uit instandhouding en exploitatie van de onroerende zaak als landgoed;
  • alle aandeelhouders zijn natuurlijke personen. Rechtspersonen die zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen, worden gelijkgesteld met natuurlijk personen, art. 7a lid 2 NSW;
  • de aandelen worden door maximaal 20 aandeelhouders gehouden. Een uitzondering geldt als het aantal aandeelhouders is uitgestegen boven de 20 door vererving, legaten, schenkingen en ontbindingen van huwelijksgemeenschappen of geregistreerd partnerschappen.

Bij de levering van aandelen in een NSW-NV/BV kan eveneens gebruik worden gemaakt van de vrijstelling van overdrachtsbelasting van art. 9a NSW. Dit staat niet uitdrukkelijk in de wet, maar stond vermeld in het besluit van 13 mei 2003, CPP2003/1103M (brondocument niet beschikbaar). Dit besluit ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.