LOADING  
Fiscaal
Civiel

Landbouwregeling (vervallen) (art. 27 Wet OB)

Landbouwregeling (vervallen)

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Agrarisch recht, Ruilverkaveling Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 juni 2022
prof. mr. J.W.A. Rheinfeld

1 Vervallen landbouwregeling

Voor ondernemers in de agrarische sector was tot 1 januari 2018 in art. 27 Wet OB een bijzondere regeling getroffen, welke als resultaat had dat die ondernemers op verzoek volledig buiten de heffing van omzetbelasting werden gelaten. Volgens de wetgever bestond aan deze regeling geen behoefte meer. Daarom is per 1 januari 2018 de landbouwregeling met het daaraan gekoppelde landbouwforfait vervallen. Hierdoor krijgen per die datum alle landbouwers recht op aftrek van omzetbelasting, moeten zij omzetbelasting afdragen over de verrichte prestaties en worden ze verplicht om een btw-administratie bij te houden.

1.1 Overgangsrecht

Voor landbouwers die tot 1 januari 2018 van de landbouwregeling gebruikmaakten, is voorzien in overgangsrecht. Indien reeds voor 1 januari 2018 een investeringsgoed (roerende en onroerende zaken) in gebruik is genomen, kan de landbouwer de bij aanschaf niet afgetrokken omzetbelasting onder voorwaarden in het eerste belastingtijdvak van 2018 in één keer voor de nog resterende jaren van de herzieningsperiode in aftrek brengen. Landbouwers met een op 1 januari 2018 reeds aangeschaft - maar nog niet in gebruik genomen - investeringsgoed, kunnen de omzetbelasting over dit aangeschafte investeringsgoed in het eerste belastingtijdvak van 2018 in één keer volledig in aftrek brengen. Vervolgens is in beide gevallen de normale herzieningsregeling van toepassing. LTO Nederland ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.