LOADING  
Fiscaal
Civiel

Invorderingsfaciliteiten schenk- en erfbelasting (art. 7 NSW)

Invorderingsfaciliteiten schenk- en erfbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Schenking, Natuurschoonwet, Agrarisch recht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2022
mr. J.D.M. de Rooij

1 Invorderingsfaciliteit bij verkrijging krachtens schenking of erfrecht

De Natuurschoonwet kent een faciliteit voor het geval een NSW-landgoed wordt verkregen krachtens schenking of erfrecht. De invorderingsfaciliteit houdt in dat geen invordering plaatsvindt voor het verschil tussen de verschuldigde schenk- of erfbelasting en de belasting die verschuldigd zou zijn als de waarde van de onroerende zaak wordt gesteld op:

  • voor een niet-opengesteld NSW-landgoed: 50% van de bestemmingswaarde van het landgoed. Onder bestemmingswaarde wordt verstaan de waarde in het economische verkeer met inachtneming van de omstandigheid dat op het landgoed de last rust om het gedurende 25 jaar in stand te houden en geen opgaand hout te vellen, dan volgens normaal bosbeheer noodzakelijk of gebruikelijk is. In de parlementaire toelichting is over de bestemmingswaarde het volgende opgemerkt (TK 1981-82, 16903, nr 4, p. 2):
    'De bestemmingswaarde van aangewezen landgoederen bedraagt grosso modo 80% van de waarde in het economische verkeer, omdat de waardedrukkende invloed van de instandhoudingsverplichting grosso modo op 20% wordt geschat. Deze 20% is het gemiddelde zoals dat tot stand komt door alle betrokken landgoederen in ogenschouw te nemen.'
    Het waardedrukkende effect van 20% die in de parlementaire toelichting is genoemd is een gemiddelde, per geval zal moeten worden beoordeeld wat de bestemmingswaarde ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.