LOADING  
Fiscaal
Civiel

Inleiding AWR (art. 1 AWR)

Inleiding AWR

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 2 augustus 2022

Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)

Art. 1 AWR bepaalt dat de bepalingen in de AWR van toepassing zijn bij de heffing van rijksbelastingen, revisierente (art. 30i AWR) en bestuurlijke boeten die ingevolge de belastingwet kunnen worden vastgesteld of opgelegd. Onder rijksbelastingen worden verstaan alle belastingen die van rijkswege door de belastingdienst worden geheven.

De AWR bevat 13 hoofdstukken.

De voor het notariaat belangrijkste bepalingen zijn van een toelichting voorzien en zijn te vinden in de volgende hoofdstukken.

Hoofdstuk I bevat algemene bepalingen waaronder een groot aantal definities van begrippen (art. 2); In VJ zijn voorts toegelicht het woonplaatsbegrip (art. 4); het basispartnerbegrip (art. 5a); de ANBI, SBBI en steunstichting SBBI (art. 5b t/m 5d AWR) en de vergoedingsvorderingen en -schulden ex art. 1:87 BW tussen echtgenoten (art. 5e AWR).

 

Hoofdstuk II bevat bepalingen over het doen van aangifte, waaronder de aangiftetermijn (art. 10 AWR).

Hoofdstuk III bevat bepalingen omtrent de vaststelling van de aanslag (art. 11 AWR), de beschikking geen aanslag (art. 12 AWR), verrekeningen met de aanslag (art. 15 AWR) en de navorderingsaanslag (art. 16 AWR).

Hoofdstuk IV bevat bepalingen omtrent de heffing van belasting bij wege van voldoening of afdracht op aangifte; o.a. de betalingstermijn (art. 19 AWR) en de naheffingsaanslag (art. 20 AWR). 

Hoofdstuk V bevat bepalingen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.