LOADING  
Fiscaal
Civiel

In aanmerking nemen andere gift (art. 6.39 Wet IB 2001)

In aanmerking nemen andere gift

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Schenking, Goede doelen Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 januari 2022
De redactie

1 Inleiding

Anders dan voor periodieke giften, geldt voor andere giften dat de aftrekbaarheid daarvan is gebonden aan een drempel en een maximum.

2 Voorwaarden

Voor de aftrek van andere giften is vereist dat zij met schriftelijke bescheiden kunnen worden gestaafd. Denk aan kwitanties of bankafschriften. Een contante gift aan een collectant op straat of aan huis zonder factuur, is derhalve niet aftrekbaar.
De omvang van de aftrek van andere giften is beperkt (art. 6.39 lid 1 Wet IB 2001). Andere giften komen pas voor aftrek in aanmerking indien zij samen het drempelbedrag overstijgen. Dit drempelbedrag bedraagt € 60 (cijfers 2016 t/m 2022) of als dit hoger is, 1% van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Daarnaast is de aftrek van andere giften gemaximeerd op 10% van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

3 Samenvoegen giften partners

Als een belastingplichtige gedurende het gehele kalenderjaar een partner heeft in de zin van de Wet IB 2001 dan moet voor de persoonsgebonden aftrek alle andere giften van de partners worden samengevoegd (art. 6.39 lid 2 Wet IB 2001). Voor de bepaling van het drempelbedrag en het maximumbedrag voor de giftenaftrek, moet worden gekeken naar het gezamenlijke bedrag van de verzamelinkomens van de partners voor toepassing van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.