LOADING  
Fiscaal
Civiel

Heffingsmaatstaf omzetbelasting (art. 8 Wet OB)

Heffingsmaatstaf omzetbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Maatstaf van heffing Mail a friend
Bijgewerkt tot 6 juli 2022
De redactie

1 Inleiding

De maatstaf van heffing voor de omzetbelasting is de vergoeding (art. 8 lid 1 Wet OB). De vergoeding is het totale bedrag dat ter zake van de levering of de dienst in rekening wordt gebracht, de omzetbelasting daaronder niet begrepen. Als de vergoeding niet bestaat uit het betalen van een geldsom, is de vergoeding gelijk aan de waarde van de tegenprestatie. Wat de afnemer betaalt vormt de maatstaf van heffing. Indien ter zake van de levering of de dienst meer wordt voldaan dan hetgeen in rekening is gebracht, bestaat de heffingsmaatstaf uit hetgeen is voldaan (art. 8 lid 2 Wet OB). Anderzijds geldt dat de heffingsmaatstaf ook aansluit bij de situatie dat door de leverancier/dienstverlener minder wordt ontvangen dan in eerste instantie in rekening is gebracht. Dit kan een gevolg zijn van betalingsonmacht van de afnemer maar ook van een (al dan niet achteraf) verleende korting. De korting die de leverancier op de prijs in mindering brengt op het moment dat de transactie plaats vindt, levert weinig problemen op. De btw wordt berekend over de prijs minus de verleende korting. Ingewikkelder wordt het wanneer de korting (prijsvermindering) achteraf wordt verleend dan wel indirect via een derde wordt verstrekt (die zich buiten ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.