LOADING  
Fiscaal
Civiel

Heffingsmaatstaf bij verdeling (art. 12 WBR)

Heffingsmaatstaf bij verdeling

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Maatstaf van heffing Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 mei 2022
De redactie

1 Algemeen

Bij een verkrijging krachtens verdeling wordt overdrachtsbelasting geheven alsof de toegedeelde onroerende zaak voor het geheel wordt verkregen (art. 7 WBR). Dit ondanks het feit dat in economische zin slechts het deel van een of meer andere deelgenoten wordt verkregen. Daarom bepaalt art. 12 WBR dat de waarde wordt verminderd met die van het aandeel van de verkrijger, of zijn rechtsvoorganger onder algemene titel, in de verdeelde goederen.
Is de gerechtigdheid tot de verdeelde goederen ontstaan door inbreng als bedoeld in art. 15 lid 1 onderdeel e WBR, dan blijft art. 12 WBR buiten toepassing (art. 12 lid 3 WBR).

Voordat aan de toepassing van art. 7 WBR en daarmee art. 12 WBR wordt toegekomen moet uiteraard eerst worden vastgesteld dat ook daadwerkelijk sprake is van een verdeling in de zin van art. 3:182 BW. Tevens moet men erop bedacht zijn dat mogelijk sprake is van een uitgezonderde verkrijging als bedoeld in art. 3 lid 1 onder b WBR zoals de verdeling van een huwelijksgemeenschap of een nalatenschap, of dat een vrijstelling van art. 15 lid 1 onder f WBR of art. 15 lid 1 onder g WBR van toepassing is.

2 Omvang van de verdeelde onroerende zaken

In geval van verdeling van meerdere onroerende zaken waarbij aan meerdere ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.