LOADING  
Fiscaal
Civiel

Heffing van vennootschapsbelasting bij buitenlandse belastingplichtigen (art. 17 Vpb)

Heffing van vennootschapsbelasting bij buitenlandse belastingplichtigen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 maart 2022
mr. H.J.M. Scholman (werkzaam bij DGA Tax Center)

1 Inleiding

In art. 17 lid 3 onder b Wet Vpb is een bijzondere regeling opgenomen welke kan leiden tot heffing van vennootschapsbelasting bij een in Nederland buitenlands belastingplichtig lichaam ingeval sprake is van een kunstmatige constructie met als hoofddoel om via het buitenlands belastingplichtige lichaam aanmerkelijkbelangheffing bij de uiteindelijk gerechtigde, de DGA, te ontgaan. Het kan daarbij gaan om een vreemdrechtelijk lichaam met vestiging in Nederland of een naar Nederlands recht opgericht lichaam met vestiging buiten Nederland dat vanwege de oprichtingsfictie van art. 2 lid 4 Wet Vpb geacht wordt in Nederland te zijn gevestigd. Dit lichaam dient een aanmerkelijk belang te houden in een in Nederland gevestigde vennootschap niet zijnde een vrijgestelde beleggingsinstelling zoals bedoeld in art. 28 Wet Vpb. De grondslag voor de heffing bestaat zowel uit reguliere voordelen (dividend) als vervreemdingsvoordelen die zonder tussenschuiven van het buitenlands belastingplichtig lichaam als aanmerkelijk belang belast zouden zijn geweest bij de DGA. Of het buiten Nederland gevestigde lichaam ook effectief in Nederland in de heffing kan worden betrokken hangt af van de toewijzingsregels die in verdragen ter voorkoming van dubbele belasting zijn opgenomen. Alleen indien en voorzover een verdrag het heffingsrecht over dividend en vervreemdingsvoordelen aan Nederland toewijst kan daadwerkelijk in Nederland vennootschapsbelasting ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.