LOADING  
Fiscaal
Civiel

Heffing bij wege van aanslag of conserverende aanslag (art. 9.1 Wet IB 2001)

Heffing bij wege van aanslag of conserverende aanslag

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 16 oktober 2020
De redactie

Opleggen aanslag en conserverende aanslag

De in een kalenderjaar verschuldigde inkomstenbelasting is de in het betreffende kalenderjaar berekende belasting over de belastbare inkomens in box 1, 2 en 3 (art. 2.7 Wet IB 2001).
Is in de belastbare inkomens in box 1 of 2 te conserveren inkomen begrepen, dan wordt de verschuldigde belasting berekend door op de belastbare inkomens in box 1 en 2 het te conserveren inkomen in mindering te brengen (art. 2.8 lid 1 Wet IB 2001). Deze belasting wordt bij wege van aanslag geheven (art. 9.1 lid 1 Wet IB 2001).
Wat als te conserveren inkomen wordt aangemerkt, is verwoord in art. 2.8 lid 2 t/m lid 7 Wet IB 2001. De over het te conserveren inkomen verschuldigde belasting wordt berekend door de over de belastbare inkomens in box 1, 2 en 3 (inclusief het te conserveren inkomen) ingevolge art. 2.7 Wet IB 2001 verschuldigde belasting te verminderen met de ingevolge art. 2.8 lid 1 Wet IB 2001 verschuldigde belasting berekend over de belastbare inkomens in de drie boxen verminderd met het te conserveren inkomen (art. 2.9 lid 1 Wet IB 2001). De over het te conserveren inkomen verschuldigde belasting wordt minimaal gesteld op het bedrag aan belasting dat zou zijn verschuldigd indien het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.