LOADING  
Fiscaal
Civiel

Heffing bij wege van aanslag of conserverende aanslag (art. 9.1 Wet IB 2001)

Heffing bij wege van aanslag of conserverende aanslag

Mail a friend
Bijgewerkt tot 22 mei 2018
De redactie

Opleggen aanslag en conserverende aanslag

De in een kalenderjaar verschuldigde inkomstenbelasting is de in het betreffende kalenderjaar berekende belasting over de belastbare inkomens in box 1, 2 en 3 (art. 2.7 Wet IB 2001).
Is in de belastbare inkomens in box 1 of 2 te conserveren inkomen begrepen, dan wordt de verschuldigde belasting berekend door op de belastbare inkomens in box 1 en 2 het te conserveren inkomen in mindering te brengen (art. 2.8 lid 1 Wet IB 2001). Deze belasting wordt bij wege van aanslag geheven (art. 9.1 lid 1 Wet IB 2001).
Wat als te conserveren inkomen wordt aangemerkt, is verwoord in art. 2.8 lid 2 t/m lid 7 Wet IB 2001. De over het te conserveren inkomen verschuldigde belasting wordt berekend door het over de belastbare inkomens in box 1, 2 en 3 (inclusief het te conserveren inkomen) verschuldigde belasting te verminderen met de verschuldigde belasting berekend over de belastbare inkomens in de drie boxen verminderd met het te conserveren inkomen (art. 2.8 lid 1 Wet IB 2001). De over het te conserveren inkomen verschuldigde belasting wordt minimaal gesteld op het bedrag aan belasting dat zou zijn verschuldigd indien het te conserveren inkomen het enige inkomen zou zijn. De over het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.