LOADING  
Fiscaal
Civiel

Geen gift (art. 6.37 Wet IB 2001)

Geen gift

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 28 oktober 2021
De redactie

1 Inleiding

Per 1 januari 2021 is een nieuw art. 6.37 in de Wet IB 2001 opgenomen waarin is bepaald wat niet onder het begrip 'gift' wordt verstaan voor de toepassing van afdeling 6.9 Wet IB 2001. Geen gift is:

a. een bevoordeling of bijdrage in contant geld;
b. een bevoordeling of bijdrage die wordt betaald, verrekend of ter beschikking gesteld bij of na het overlijden van de belastingplichtige dan wel op een daarmee samenhangend tijdstip.

2 Contante giften

Door de bovenstaande wetswijziging komen contante giften voortaan niet langer voor aftrek in aanmerking. Voorheen waren giften aftrekbaar indien de belastingplichtige deze kon onderbouwen met behulp van schriftelijke bescheiden. Dit gold ook voor giften in contant geld. In de praktijk bleek echter dat er regelmatig schriftelijke bescheiden werden verstrekt, zoals kwitanties, zonder dat de daarop vermelde bedragen waren geschonken (TK 35437, nr 3). Dit was bijvoorbeeld aan de orde in de uitspraak van Hof den Haag 5 januari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:19. Een belastingadviseur kocht giftkwitanties in bij een stichting voor 10% en verkocht deze voor 12% - 15% aan klanten, zodat zij deze konden aftrekken van de belasting. Het nieuwe art. 6.37 onder a Wet IB 2001 dient om dergelijke constructies te voorkomen. De Hoge Raad 8 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1339 heeft het tegen de uitspraak ingestelde cassatieberoep verworpen met toepassing van art. 81 Wet RO. Voorts ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.