LOADING  
Fiscaal
Civiel

Gebruikelijk loon (art. 12a Wet LB)

Gebruikelijk loon

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: DGA Mail a friend
Bijgewerkt tot 4 januari 2023
De redactie

1 Inleiding

Een aanmerkelijkbelanghouder die werkzaamheden verricht voor de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang houdt, kan afzien van loon en in plaats daarvan genoegen nemen met een boeking in rekening-courant of een dividenduitkering. Op deze manier draagt de aanmerkelijkbelanghouder geen of minder premies volksverzekeringen af, terwijl hij daarvoor wel is verzekerd als werknemer van de BV. Ter voorkoming hiervan is bepaald in art. 12a lid 1 Wet LB dat het loon dat een werknemer in een kalenderjaar geniet (fictief) wordt gesteld op ten minste € 51.000 (cijfers 2023) als deze werknemer arbeid verricht voor een lichaam waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft, tenzij aannemelijk is dat in het economische verkeer een lager loon gebruikelijk is. Een voorbeeld waarin bovengenoemde situatie zich kan voordoen, is bij een directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het jaar 2022 bedroeg het gebruikelijk loon ten minste € 48.000 
In het hierna volgende wordt uitgegaan van een dga, maar men moet erop bedacht zijn dat de gebruikelijk-loonregeling al van toepassing is bij een aanmerkelijk belang. Daarvan is al sprake bij een aandelenbezit van 5% van het geplaatste kapitaal in een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal. Voor het begrip aanmerkelijk belang wordt in dit verband aangesloten bij de Wet ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.