LOADING  
Fiscaal
Civiel

Geautomatiseerde landelijke voorziening WOZ (art. 37aa Wet WOZ)

Geautomatiseerde landelijke voorziening WOZ

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Landelijke voorziening WOZ

Per 1 oktober 2016 is de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) gewijzigd (Stb. 2015, 506). Vanaf die datum worden WOZ-waarden raadpleegbaar via de landelijke voorziening WOZ (LV WOZ). In het register wordt de WOZ-waarde van onroerende zaken die hoofdzakelijk (70% of meer) tot woning dienen in combinatie met de bijbehorende adresgegevens openbaar gemaakt. De eigenaar van een woning zal na 1 oktober 2016 nog steeds het WOZ-taxatieverslag met enkele referentiepanden ontvangen. Indien de eigenaar meer WOZ-waarden ter vergelijking van hun eigen woning willen opvragen, kan deze kosteloos een beroep doen bij de LV WOZ om de WOZ-waarde van andere woningen op te vragen.

2 Verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde van woningen

De aanleiding voor de aanpassing van de wetgeving op het punt van openbaarheid van de WOZ-waarde is gelegen in de overtuiging van het kabinet dat een transparantere WOZ-waarde bijdraagt aan de acceptatie van de WOZ-waarde door burgers en leidt tot een verbetering van de kwaliteit van de WOZ-waarde. Met de realisatie van een landelijke voorziening WOZ kunnen burgers eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde van woningen opvragen bij één centraal punt. Via het register wordt alleen de WOZ-waarde openbaar gemaakt. Andere gegevens - zoals wie de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.