LOADING  
Fiscaal
Civiel

Erfbelasting betalen met kunst of met een cultuurhistorisch goed (art. 67 SW)

Erfbelasting betalen met kunst of met een cultuurhistorisch goed

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Goede doelen, Kunst Mail a friend
Bijgewerkt tot 5 juli 2022

1 Algemeen

Op grond van art. 67 lid 3 SW wordt - onder voorwaarden - de verschuldigde erfbelasting en de daarmee samenhangende belastingrente geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden, indien voorwerpen uit de nalatenschap met een nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang door de verkrijger in eigendom worden overgedragen aan de Staat. Een voorwaarde is dat het voorwerp met cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang deel uitmaakt van de nalatenschap (en niet in bijvoorbeeld een BV). Verder moet het om roerende zaken gaan. Het bedrag van de kwijtschelding beloopt 120% van de waarde van de overgedragen voorwerpen, maar niet meer dan de door de verkrijger(s) van het voorwerp verschuldigde erfbelasting en de in rekening gebrachte belastingrente. Bedraagt het aangeboden cultuurgoed meer dan het verschuldigde bedrag aan erfbelasting en belastingrente, dan wordt geen vergoeding verstrekt boven het kwijt te schelden bedrag. In het Uitvoeringsbesluit SW wordt invulling gegeven aan art. 67 lid 3 SW.

Art. 11 UB SW bepaalt op welke wijze het verzoek tot kwijtschelding moet worden gedaan. Welke gegevens het verzoek moet bevatten, geeft art. 11 UB SW niet aan, wel dat het omvat 'mede een omschrijving van het cultuurgoed en een opgave van de waarde in het economische verkeer'. Het verzoek kan worden gedaan tot uiterlijk acht weken ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.