LOADING  
Fiscaal
Civiel

Eindejaarstips 2021

Eindejaarstips 2021

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Eindejaarstips Mail a friend
Bijgewerkt tot 14 december 2021
De redactie

1 Jaarlijks onbelast een bedrag schenken

Ieder jaar kan belastingvrij geld worden geschonken. Aan (klein)kinderen, maar ook aan derden. De (klein)kinderen besparen daardoor later erfbelasting en de schenker verlaagt zijn of haar box 3-vermogen, behalve in geval van schenking aan minderjarige kinderen. Ouders dienen voor de box 3-heffing immers het vermogen van hun minderjarige kinderen, dus inclusief het geschonken bedrag, bij hun eigen vermogen in aanmerking te nemen. De jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen aan kinderen bedraagt in 2021 per kind € 6.604. Wordt meer geschonken, dan moet de begiftigde (minstens) 10% schenkbelasting betalen. Voor schenkingen aan kleinkinderen, broers, zussen en anderen bedraagt de vrijstelling in 2021 € 3.244. In beide bedragen is een uitsluitend voor 2021 geldende verhoging van € 1.000 opgenomen. Vanaf 2022 vervalt deze verhoging. Eenmalig kan aan (stief-, pleeg-)kinderen een groter bedrag vrij van schenkbelasting worden geschonken, in 2021 bedraagt deze vrijstelling € 26.881, of als het geld bestemd is voor een dure studie € 55.996.

2 Schenking voor de eigen woning

Voor de eigen woning kan zelfs eenmalig € 105.302 belastingvrij worden geschonken. Voorwaarde voor toepassing van de eenmalig verhoogde schenkvrijstellingen is wel dat het kind (of diens partner) ten tijde van de verkrijging tussen de 18 en 40 jaar oud is ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.