LOADING  
Fiscaal
Civiel

Eigen woning (art. 3.111 Wet IB 2001)

Eigen woning

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Huwelijkse voorwaarden, Woonboten, Eigen woning, Verhoogde schenkvrijstelling eigen woning, Gemeenschap van goederen, Draagplichtovereenkomst Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 mei 2022
De redactie

1 Begrip eigen woning

De eigenwoningregeling is van toepassing op de woning van een belastingplichtige die kwalificeert als eigen woning. Art. 3.111 lid 1 Wet IB 2001 geeft aan wanneer van een eigen woning sprake is.
Onder een eigen woning wordt verstaan:
a. een gebouw, een duurzaam aan een plaats gebonden schip of woonwagen als bedoeld in art. 1 onder l van de Wet op de huurtoeslag, of een gedeelte daarvan;
b. met de daartoe behorende aanhorigheden;
c. voorzover dat;
d. de belastingplichtige of personen die behoren tot zijn huishouden;
e. anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat, op grond van:
1. een eigendomsrecht, hieronder wordt ook begrepen economische eigendom, of een recht van lidmaatschap van een coöperatie. Vereist is dat de voordelen ten gunste van de belastingplichtige of zijn partner komen, de kosten en lasten ten laste van hen komen en de waardeverandering hen grotendeels (50% of meer) aangaan; of
2. een recht van vruchtgebruik, recht van bewoning of recht van gebruik dat de belastingplichtige heeft verkregen krachtens erfrecht. Daarnaast dienen de voordelen ten goede te komen aan de belastingplichtige en dienen de kosten en lasten op hem te drukken.

1.1 Een gebouw, een duurzaam aan een plaats gebonden schip of woonwagen

Onder een gebouw wordt verstaan ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.