Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Begrip ondernemer (art. 3.4 Wet IB 2001)

Bijgewerkt tot 01-03-2020 Auteur De redactie

1 Begrip ondernemer, onderneming en medegerechtigdheid Belastbare winst uit onderneming is het gezamenlijke bedrag van de winst die de belastingplichtige als ondernemer geniet uit een of meer ondernemingen verminderd met de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling (art. 3.2 Wet IB 2001). De MKB-winstvrijstelling (art. 3.79a Wet IB 2001) geldt voor ondernemers en houdt een vrijstelling in van 14% van het gezamenlijk bedrag van de winst uit de onderneming(en) nadat dit is verminderd met de…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 3.4 Begrip ondernemer

Artikel 3.4 Begrip ondernemer

In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder ondernemer: de belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Ondernemer Categorie Belastingrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Aangaan van maatschap door 80-jarige is geen schijnhandeling Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 29-01-2019 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2019:421
Aangaan van maatschap door 92-jarige levert geen schijnhandeling op Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 24-01-2019 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2019:422
Exploitatie vastgoed aangemerkt als onderneming; winst belast in box 1 in plaats van forfaitair voordeel in box 3 Instantie Hoge Raad Datum 02-06-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:992
Belastingplichtige drijft twee objectieve ondernemingen: klusbedrijf en ontwikkeling van diervriendelijke insectenvanger Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 15-03-2016 Nummer ECLI:NL:GHARL:2016:2137
Beheerder van fonds voor gemene rekening geen IB ondernemer Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 12-11-2015 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2015:5216
Participatie in fonds dat schip exploiteert is leidt tot ondernemerschap voor de IB Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 21-07-2015 Nummer ECLI:NL:GHARL:2015:5435
Opbrengst uit exploitatie windmolen belast als winst uit onderneming Instantie Hoge Raad Datum 23-04-2010 Nummer ECLI:NL:HR:2010:BJ7956
Voor ondernemerschap is doorslaggevend of belastingplichtige ondernemersrisico loopt Instantie Hoge Raad Datum 29-05-2009 Nummer ECLI:NL:HR:2009:BH0499
Overtreden beheersverbod door commandiet leidt tot IB-ondernemerschap Instantie Hoge Raad Datum 23-01-2009 Nummer ECLI:NL:HR:2009:BB9390

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Datum 16-06-2015 Nummer 767292-136554-MEVA Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 06-02-2010 Nummer DGB2010/671M Samenvatting CPP2003/1711M
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 23-09-2003 Nummer CPP2003/1711M Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Rechtskarakter huwelijksgemeenschap (civiel en fiscaal) Auteur(s) J.C. van Straaten Bron FTV 2017/46

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Ondernemerscheck voor inkomstenbelasting Bron Belastingdienst Type Ondernemer en onderneming Categorie Verwijzingen voor de particulier
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)