LOADING  
Fiscaal
Civiel

Eenheid (art. 21 lid 12 SW)

Eenheid

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 8 november 2021
De redactie

Waardering eenheid van goederen

In aanvulling op art. 21 lid 1 SW, waarin is bepaald dat het verkregene in aanmerking wordt genomen naar de waarde in het economische verkeer, moet een complex van goederen behorende tot een eenheid van goederen als zodanig worden gewaardeerd (art. 21 lid 12 SW). Deze bepaling kan leiden tot een hogere of lagere waarde in het economische verkeer dan de som van de afzonderlijk gewaardeerde goederen, bijvoorbeeld als het uit maatschappelijke overwegingen niet verantwoord is de onderneming, waartoe die zaken behoren, te liquideren, hoewel de bedrijfsresultaten daartoe aanleiding zouden geven (HR 15 januari 1975ECLI:NL:HR:1975:AX4065, brondocument niet beschikbaar). Tot het maatschapsvermogen van erflater en zijn broer behoorde een melkquotum. Dat quotum moet worden gewaardeerd met inachtneming van de functionele samenhang met het overige bedrijfsvermogen, derhalve op de waarde die bij vervreemding van de gehele onderneming aan het quotum zou worden toegekend. 

Overigens geldt voor de waardering van ondernemingsvermogen een specifieke regeling, op grond waarvan de waarde van een onderneming wordt bepaald alsof de onderneming wordt voortgezet (waarde going concern), maar ten minste op de liquidatiewaarde (zie de toelichting op art. 21, lid 13 SW).

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.