LOADING  
Fiscaal
Civiel

Defiscalisering van erfrechtelijke verkrijgingen (art. 5.4 Wet IB 2001)

Defiscalisering van erfrechtelijke verkrijgingen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Wilsrechten en andere wettelijke rechten, Wettelijke verdeling, Wettelijk erfrecht, Tweetrapsmaking, Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3), Defiscalisering Mail a friend
Bijgewerkt tot 20 juli 2022
De redactie

1 Inleiding

Wanneer een ouder overlijdt, komt het vaak voor dat de kinderen als erfgenaam niet direct vermogen tot hun beschikking krijgen, maar slechts hun erfdeel in de vorm van een vordering op de langstlevende echtgenoot of een genotsrecht ten gunste van de langstlevende echtgenoot moeten dulden. Aangezien de Wet IB 2001 vermogen op basis van een forfatair rendement belast, zouden de kinderen worden geconfronteerd met een heffing van inkomstenbelasting over vermogen waarover zij niet daadwerkelijk rendement genieten, zodat zij gedwongen worden die belasting uit eigen middelen te betalen, middelen die er misschien niet zijn. Om dit te voorkomen heeft de wetgever op 1 januari 2001 de defiscalisering in art. 5.4 Wet IB 2001 geïntroduceerd. In eerste instantie werden alleen vorderingen van kinderen op de langstlevende echtgenoot niet in box 3 belast, indien de nalatenschap van de overleden ouder zodanig was verdeeld dat de langstlevende echtgenoot/partner alle goederen en schulden kreeg toegedeeld, terwijl de kinderen-erfgenamen slechts een niet-opeisbare vordering wegens onderbedeling ter grootte van hun erfdeel verkregen op de langstlevende. Denk aan de wettelijke verdeling, de testamentaire ouderlijke boedelverdeling of een verdeling van de nalatenschap die partijen zelf zijn overeengekomen conform het model ‘langstlevende-al’. Bij een dergelijke verdeling is de opeisbaarheid van de geldvordering normaliter beperkt. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.