LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bijzondere bepalingen begrip werkzaamheden (art. 3.93 Wet IB 2001)

Bijzondere bepalingen begrip werkzaamheden

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 november 2022
De redactie

1 Algemeen

Art. 3.93 Wet IB 2001 bevat een aantal bijzondere bepalingen die van belang zijn voor de terbeschikkingstellingsregelingen van art. 3.91 Wet IB 2001 en art. 3.92 Wet IB 2001 en voor de lucratiefbelangregeling van art. 3.92b Wet IB 2001. Een van deze bepalingen heeft betrekking op het einde van aanverwantschap. Door huwelijk waaronder begrepen geregistreerd partnerschap ontstaat tussen de ene echtgenoot en een bloedverwant van de andere echtgenoot aanverwantschap in dezelfde graad als er bloedverwantschap bestaat tussen de andere echtgenoot en diens bloedverwant. Door ontbinding van het huwelijk blijft aanverwantschap bestaan zodat hierdoor bij echtscheiding sprake kan zijn van een ongewenste toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling en de lucratiefbelangregelingregeling indien sprake is van verbondenheid met de belastingplichtige. Zo behoort de voormalige echtgenoot na scheiding niet meer tot de met de belastingplichtige verbonden personen, maar de bloedverwanten van de voormalige echtgenoot wel. Om dit niet bedoelde effect te voorkomen is in art. 3.93 lid 1 onder a Wet IB 2001 een bijzondere regeling getroffen.

2 Einde aanverwantschap

In art. 3.93 lid 1 onder a Wet IB 2001 is bepaald dat wanneer aanverwantschap door een huwelijk is ontstaan en dit huwelijk door echtscheiding eindigt, fiscaal ook het aanverwantschap eindigt. Aanverwantschap eindigt dus fiscaal niet wanneer het huwelijk eindigt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.