LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bevoegdheid tot beroep (art. 26a AWR)

Bevoegdheid tot beroep

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 augustus 2017
De redactie

1 Algemeen

Ingevolge art. 8:1 Awb kan een belanghebbende tegen een besluit beroep instellen bij de bestuursrechter. Voor belastingzaken is de groep van belanghebbenden beperkt in art. 26a lid 1 AWR. Beroep kan slechts worden ingesteld door:

  • de belanghebbende aan wie de belastingaanslag is opgelegd; denk hierbij aan de tenaamstelling en de adressering van de aanslag;
  • de belanghebbende die de belasting op aangifte heeft voldaan of afgedragen of van wie de belasting is ingehouden;
  • degene tot wie de voor bezwaar vatbare beschikking zich richt;
  • degene van wie inkomens- of vermogensbestanddelen zijn begrepen in het voorwerp van belasting waarop de belastingaanslag of de voor bezwaar vatbare beschikking betrekking heeft (art. 26a lid 2 AWR).

Dat alleen de belanghebbende tot wie de beschikking zich richt in beroep kan komen, wordt geïllustreerd in Rechtbank Noord-Holland van 21 april 2017 (nr AWB - 16/1339 en 16/1340, ECLI:NL:RBNHO:2017:3180). Tot een nalatenschap, waartoe ten minste drie erfgenamen zijn gerechtigd, behoort een woning. De WOZ-beschikking is gericht aan erfgenaam 1. De drie erfgenamen komen gezamenlijk in bezwaar en beroep tegen de WOZ-beschikking. De Rechtbank oordeelt dat alleen erfgenaam 1 ontvankelijk is in zijn beroep. De andere erfgenamen kunnen op grond van art. 28 Wet WOZ verzoeken om een aan hen gerichte WOZ-beschikking. Daartegen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.