LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bevoegdheid tot beroep (art. 26a AWR)

Bevoegdheid tot beroep

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Bezwaar/beroep Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Algemeen

Ingevolge art. 8:1 Awb kan een belanghebbende tegen een besluit beroep instellen bij de bestuursrechter. Voor belastingzaken is de groep van belanghebbenden beperkt in art. 26a lid 1 AWR. Beroep kan slechts worden ingesteld door:

  • de belanghebbende aan wie de belastingaanslag is opgelegd; denk hierbij aan de tenaamstelling en de adressering van de aanslag;
  • de belanghebbende die de belasting op aangifte heeft voldaan of afgedragen of van wie de belasting is ingehouden;
  • degene tot wie de voor bezwaar vatbare beschikking zich richt;
  • de laatste bestuurder, aandeelhouder of vereffenaar in geval van een belastingaanslag die is vastgesteld met toepassing van art. 8 lid 2 Inv. aan een belastingschuldige die is opgehouden te bestaan of waarvan vermoed wordt dat deze is opgehouden te bestaan (opgenomen naar aanleiding van het arrest van HR 19 september 2003, nr 3837, ECLI:NL:HR:2003:AK8288); 
  • degene van wie inkomens- of vermogensbestanddelen zijn begrepen in het voorwerp van belasting waarop de belastingaanslag of de voor bezwaar vatbare beschikking betrekking heeft (art. 26a lid 2 AWR).

Dat alleen de belanghebbende tot wie de beschikking zich richt in beroep kan komen, wordt geïllustreerd in Rechtbank Noord-Holland van 21 april 2017 (nr AWB - 16/1339 en 16/1340, ECLI:NL:RBNHO:2017:3180). Tot een nalatenschap, waartoe ten minste drie erfgenamen zijn gerechtigd, behoort ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.