LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bestuurdersaansprakelijkheid LB en OB (art. 36 Inv.)

Bestuurdersaansprakelijkheid LB en OB

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 14 maart 2018

Algemeen

Op grond van art. 36 lid 1 Inv. is iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de in dat artikel genoemde belastingen (waaronder loonbelasting en omzetbelasting) als deze niet zijn voldaan of afgedragen door het lichaam waarvan hij of zij bestuurder is. Een lichaam dat niet in staat is om de belastingen te betalen, is verplicht hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan de Ontvanger (art. 36 lid 2 Inv.). Daarvoor heeft de Belastingdienst een formulier beschikbaar gesteld. Het tijdig doen van de melding inzake betalingsonmacht heeft tot gevolg dat de bewijslast dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur op de Ontvanger komt te rusten. De bestuurder is dan aansprakelijk indien aannemelijk is dat het niet betalen van de belastingschuld het gevolg is van aan hem te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur in de periode drie jaren, voorafgaande aan het tijdstip van de melding betalingsonmacht (art. 36 lid 3 Inv.).

Is de mededeling niet of op onjuiste wijze gedaan, dan is de bestuurder aansprakelijk voor de niet voldane of afgedragen belasting waarbij wordt vermoed dat het niet voldoen of afdragen aan hem is te wijten. Tot weerlegging van dit wettelijke vermoeden wordt alleen toegelaten de bestuurder die aannemelijk maakt dat het niet aan hem is te wijten dat het lichaam ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.