LOADING  
Fiscaal
Civiel

Belastingplichtige voor de erf- en schenkbelasting (art. 36 SW)

Belastingplichtige voor de erf- en schenkbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Schenking Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2019

1 Algemeen

Erf- en schenkbelasting worden ingevolge art. 36 SW in beginsel geheven van de verkrijger krachtens schenking of krachtens erfrecht.
Bij een schenking
of in een testament kan van dit uitgangspunt worden afgeweken, door de schenking of de making 'vrij van recht' te doen.

2 Vrij van recht

Erf- of schenkbelasting wordt geheven van de verkrijger. Op grond van een door de erflater of de schenker gemaakte bepaling kan het verschuldigde recht echter ook geheel of gedeeltelijk ten laste worden gebracht van een ander dan de verkrijger. Dit wordt een een schenking of making vrij van recht genoemd. Naast de schenking of making zelf, wordt de verkrijger extra bevoordeeld doordat deze de belasting over de verkrijging niet hoeft te betalen. Met deze extra bevoordeling moet bij de heffing van schenk- of erfbealsting rekening worden gehouden, de netto-verkrijging moet worden gebruteerd.

Teneinde ingewikkelde algebraïsche berekeningen te voorkomen, was vroeger een regeling voor de berekening van de extra bevoordeling opgenomen in art. 5 lid 8 SW (oud). Deze bepaling hield in dat slechts eenmaal rekening werd gehouden met het voordeel voor de begiftigde dat hij niet zelf het verschuldigde recht hoefde te betalen. Hierdoor ontstond een voordeel, waarvan vooral gebruik werd gemaakt als de testateur legaten vrij ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.