LOADING  
Fiscaal
Civiel

Belastingplichtige voor de erf- en schenkbelasting (art. 36 SW)

Belastingplichtige voor de erf- en schenkbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Schenking Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Inleiding

Erf- en schenkbelasting worden op grond van art. 36 SW geheven van de verkrijger krachtens schenking of krachtens erfrecht.
Bij een schenking of in een testament kan de schenk- of erfbelasting voor rekening van de schenker of erflater komen, namelijk wanneer de schenking of de making 'vrij van recht' wordt of is gedaan. Ook in die situatie is de verkrijger de belastingplichtige en moet hij de schenk- of erfbelasting voldoen (HR 4 juni 1997, nr 32261, ECLI:NL:HR:1997:BM4608, brondocument niet beschikbaar).

Hoewel de verkrijger de belastingplichtige is voor de schenk- en erfbelasting, is het begrip verkrijger in de Successiewet niet gedefinieerd. Als uitgangspunt geldt dat de verkrijger degene is die op grond van de bepalingen van Hoofdstuk I SW als zodanig verkrijgt. Dit is voor de erfbelasting de erfgenaam, de legitimaris, de legataris, de lastbevoordeelde en de fictieve verkrijgers. De verkrijgers voor de schenkbelasting zijn de begiftigde die de schenking of gift krijgt en daarnaast de fictieve verkrijgers.

De wijze waarop aangifte moet worden gedaan, is geregeld in art. 6, 7 en 8 AWR. Een belastingplichtige kan worden uitgenodigd tot het doen van aangifte, waardoor hij het uitgereikte  aangiftebiljet moet indienen (art. 6, lid 1 AWR). Krijgt de belastingplichtige geen aangiftebiljet uitgereikt, dan moet hij zelf ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.