LOADING  
Fiscaal
Civiel

Belastingpakket 2022

Belastingpakket 2022

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Belastingpakketten, Starters op de woningmarkt Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 december 2021
mr. J.M.M. Kluitman en mr. R.D. de Jong

1 Inleiding

Op 21 september 2021 is het Belastingpakket 2022 gepresenteerd. Dit pakket bestaat onder meer uit het Belastingplan 2022, Overige fiscale maatregelen 2022, Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten en het Wetsvoorstel verlaging tarief en maandelijks aanpassen verhuurderheffing. 

De wetsvoorstellen Belastingplan 2022, Overige fiscale maatregelen 2022 en het Wetsvoorstel verlaging tarief en maandelijks aanpassen verhuurderheffing zijn op 11 november 2021 door de Tweede Kamer aangenomen. Over het Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten heeft de Tweede Kamer op verzoek van de Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief nog niet gestemd, omdat de wetgever mogelijk nog wijzigingen wil aanbrengen aan het wetsvoorstel. Het is nog niet bekend wanneer een aangepast wetsvoorstel zal worden aangeboden.   

Deze toelichting wordt gedurende het wetgevingsproces voortdurend aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. 

2 Kamerstukken

Via onderstaande links kunt u de parlementaire stukken van de wetsvoorstellen raadplegen:

3 Overdrachtsbelasting

3.1 Algemeen

In het Belastingplan 2022 zijn een aantal wijzigingen voor de heffing van overdrachtsbelasting voorgesteld. Het betreffen de volgende wijzigingen: een aanpassing van de wettekst van de antimisbruikbepaling van art. 9 lid 7 WBR en in verband hiermee een toevoeging van een nieuw lid aan art. 14 WBR, de toevoeging van een nieuwe vrijstelling in art. 15 lid 1 onderdeel t WBR voor de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.