LOADING  
Fiscaal
Civiel

Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen (art. 3.100 Wet IB 2001)

Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 18 januari 2021

1 Algemeen

Tot het inkomen uit werk en woning worden gerekend de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen. De belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen zijn (art. 3.100 lid 1 Wet IB 2001):

a. de aangewezen periodieke uitkeringen en verstrekkingen (art. 3.101 Wet IB 2001);
b. termijnen van lijfrenten als bedoeld in art. 3.124 lid 1 onderdeel b Wet IB 2001 en art. 3.125 Wet IB 2001 en andere periodieke uitkeringen en verstrekkingen als bedoeld in art. 3.124 lid 1 onderdeel c Wet IB 2001 en art. 3.126a Wet IB 2001;
c. uitkeringen en verstrekkingen op grond van een buitenlandse voorziening waarvan de strekking overeenkomt met een inkomensvoorziening, behoudens voorzover aannemelijk is dat met de voor die voorziening betaalde premies geen rekening is gehouden bij een heffing naar het inkomen;
d. uitkeringen en verstrekingen op grond van een pensioenregeling als bedoeld in art. 1.7 lid 2 onderdeel b Wet IB 2001, alsmede uitkeringen en afkoopsommen als bedoeld in art. 3.135 lid 6 Wet IB 2001.

Deze opsomming is limitatief.

1.1 Begrip periodieke uitkering of verstrekking

Een periodieke uitkering of verstrekking is onderdeel van een reeks van uitkeringen en verstrekkingen (periodiciteitsvereiste), waarvan het totale beloop afhankelijk is van een toekomstige onzekere gebeurtenis (onzekerheidsvereiste).
Een uitkering of verstrekking is geen periodieke uitkering of verstrekking, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.