LOADING  
Fiscaal
Civiel

Begripsbepaling NSW (art. 1 NSW)

Begripsbepaling NSW

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Natuurschoonwet, Agrarisch recht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 maart 2021
mr. J.D.M. de Rooij (José de Rooij Juridische Diensten)

1 Inleiding

De Natuurschoonwet 1928 (NSW) heeft tot doel versnippering van eigendom van landgoederen alsmede aantasting van het natuurschoon van in Nederland gelegen landgoederen te voorkomen. Dit doel tracht de wet te bereiken door eigenaren van een dergelijk landgoed fiscale voordelen te bieden in ruil voor instandhouding van het landgoed. De fiscale voordelen gelden slechts voor landgoederen die aan bepaalde voorwaarden voldoen (art. 1 lid 2 NSW) en bovendien als zodanig gerangschikt zijn (art. 2 NSW).
De fiscale voordelen bestaan uit invorderingsfaciliteiten voor de erf- of schenkbelasting (art. 7 NSW) en de overdrachtsbelasting (art. 9a NSW) en een vrijstelling in box 3 voor de inkomstenbelasting (art. 5.7 Wet IB 2001). Het Rangschikkingsbesluit NSW van 31 augustus 2020 (Stb. 2020, 331) geldt vanaf 1 januari 2021 op grond van het besluit van 15 december 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 31 augustus 2020, houdende wijziging van het rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 (Stb. 2020, 538).

2 Eigenaar, erfpachter en vruchtgebruiker

Art. 1 lid 1 onder b NSW omschrijft wie voor de toepassing van de NSW eigenaar is van een onroerende zaak. Dit is de eigenaar van een onroerende zaak die niet is bezwaard met een recht van vruchtgebruik of erfpacht. Indien ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.