LOADING  
Fiscaal
Civiel

Begripsbepaling NSW (art. 1 NSW)

Begripsbepaling NSW

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Natuurschoonwet, Agrarisch recht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2018
mr. J.D.M. de Rooij (José de Rooij Juridische Diensten)

1 Inleiding

De Natuurschoonwet 1928 (NSW) heeft tot doel versnippering van eigendom van landgoederen alsmede aantasting van het natuurschoon van in Nederland gelegen landgoederen te voorkomen. Dit doel tracht de wet te bereiken door eigenaren van een dergelijk landgoed fiscale voordelen te bieden in ruil voor instandhouding van het landgoed. De fiscale voordelen gelden slechts voor landgoederen die aan bepaalde voorwaarden voldoen (art. 1 lid 2 NSW) en bovendien als zodanig gerangschikt zijn (art. 2 NSW).
De fiscale voordelen bestaan uit invorderingsfaciliteiten voor de erf- of schenkbelasting (art. 7 NSW) en de overdrachtsbelasting (art. 9a NSW) en een vrijstelling in box 3 voor de inkomstenbelasting (art. 5.7 Wet IB 2001)

2 Eigenaar, erfpachter en vruchtgebruiker

Art. 1 lid 1 onder b NSW omschrijft wie voor de toepassing van de NSW eigenaar is van een onroerende zaak. Dit is de eigenaar van een onroerende zaak die niet is bezwaard met een recht van vruchtgebruik of erfpacht. Indien op de onroerende zaak een recht van vruchtgebruik of erfpacht is gevestigd, wordt de vruchtgebruiker of erfpachter als eigenaar aangemerkt. De hoofdgerechtigde van de onroerende zaak heeft dan in beginsel geen recht op de NSW-faciliteiten, omdat deze niet als eigenaar in de zin van art. 1 NSW ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.