LOADING  
Fiscaal
Civiel

Afwijkingsmarges (art. 26a Wet WOZ (vervallen))

Afwijkingsmarges

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 26 september 2022
De redactie

Per 1 oktober 2015 is art. 26a Wet WOZ vervallen. Hieronder is kort de werking van art. 26a Wet WOZ uiteengezet en beschreven waarom deze bepaling is vervallen.

1 Fierensmarge in strijd met Europees recht

De waarde van een onroerende zaak wordt vastgesteld door de heffingsambtenaar van de gemeente bij een voor bezwaar vatbare beschikking (art. 22 lid 1 Wet WOZ). Om het aantal bezwaar- en beroepsprocedures omtrent de vaststelling van de WOZ-waarde (en daarmee de werklast van gemeenten en de rechter) te beperken had de wetgever in art. 26a Wet WOZ een regeling getroffen. De regeling bepaalde dat indien de WOZ-waarde binnen een bepaalde marge afweek van de werkelijke waarde van de onroerende zaak, de WOZ-waarde werd geacht juist te zijn (de Fierensmarge).

In HRE 22 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1943 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat deze regeling in strijd is met het Europees recht. Art. 1 EP EVRM geeft aan dat elke maatregel die het ongestoorde genot van eigendom aantast vergezeld moet gaan van procedurele garanties die de betrokkenen een redelijke mogelijkheid bieden tot effectieve betwisting van de rechtmatigheid van die maatregel. Voldoet een maatregel niet aan deze primaire eis, dan is deze in strijd met het Protocol.
De Hoge Raad is tot het oordeel gekomen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.