LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aftrekbare schulden en lasten (art. 20 SW)

Aftrekbare schulden en lasten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Gemeenschap van goederen, Wettelijk erfrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 6 oktober 2022
De redactie

1 Inleiding

De grondslag voor de heffing van erfbelasting is al hetgeen iemand krachtens erfrecht verkrijgt van iemand die (fictief) op dat moment in Nederland woonde (art. 1 lid 1 onder 1 SW), eventueel na vermindering met de volgens de Successiewet voor aftrek in aanmerking komende schulden, legaten en lasten (art. 5 lid 1 SW). Zie met betrekking tot de woonplaats art. 4 AWR en art. 2 en 3 SW.
De grondslag voor de heffing van schenkbelasting is al hetgeen iemand krachtens schenking verkrijgt, van iemand die (fictief) op dat moment in Nederland woonde (art. 1 lid 1 onder 2 SW), eventueel na vermindering met aan de schenking verbonden lasten en verplichtingen waardoor de schenker of een derde wordt gebaat (art. 5 lid 2 SW).
In art. 20 SW wordt nader uitgewerkt welke schulden en lasten voor aftrek in aanmerking komen.

2 Lasten (art. 20 lid 1 SW)

Met het begrip lasten heeft de wetgever niet willen aansluiten bij het begrip lasten zoals omschreven in art. 4:130 BW. Lasten zijn in dit verband de schulden van de erfgenamen die samenhangen met de afwikkeling van de nalatenschap. Als last (in de betekenis van kosten; verplichtingen die niet op de erflater rusten, maar pas na diens overlijden ontstaan) kunnen op ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.