LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aftrekbare schulden en lasten (art. 20 SW)

Aftrekbare schulden en lasten

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wettelijk erfrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 18 oktober 2021
De redactie

1 Inleiding

De grondslag voor de heffing van erfbelasting is al hetgeen iemand krachtens erfrecht verkrijgt van iemand die (fictief) op dat moment in Nederland woonde (art. 1 lid 1 onder 1 SW), eventueel na vermindering met de volgens de Successiewet voor aftrek in aanmerking komende schulden, legaten en lasten (art. 5 lid 1 SW). Zie met betrekking tot de woonplaats art. 4 AWR en art. 2 en 3 SW.
De grondslag voor de heffing van schenkbelasting is al hetgeen iemand krachtens schenking verkrijgt, van iemand die (fictief) op dat moment in Nederland woonde (art. 1 lid 1 onder 2 SW), eventueel na vermindering met aan de schenking verbonden lasten en verplichtingen waardoor de schenker of een derde wordt gebaat (art. 5 lid 2 SW).
In art. 20 SW wordt nader uitgewerkt welke schulden en lasten voor aftrek in aanmerking komen.

2 Lasten (art. 20 lid 1 SW)

Met het begrip lasten heeft de wetgever niet willen aansluiten bij het begrip lasten zoals omschreven in art. 4:130 BW. Lasten zijn in dit verband de schulden van de erfgenamen die samenhangen met de afwikkeling van de nalatenschap. Als last (in de betekenis van kosten; verplichtingen die niet op de erflater rusten, maar pas na diens overlijden ontstaan) kunnen op ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.