LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aftrekbare kosten van uitkeringen en verstrekkingen (art. 3.108 Wet IB 2001)

Aftrekbare kosten van uitkeringen en verstrekkingen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Alimentatie Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
De redactie

Aftrekbare kosten periodieke uitkeringen en verstrekkingen

Op de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen kunnen de daarop drukkende aftrekbare kosten, voor zover ze zijn gemaakt tot verwerving, inning en behoud van die uitkeringen of verstrekkingen, in mindering worden gebracht (art. 3.100 lid 1 jo art. 3.108 Wet IB 2001). Van drukkende kosten is geen sprake als ze kunnen worden bestreden uit daartoe ontvangen vergoedingen die niet tot het belastbare inkomen behoren. Van drukkende kosten is wel sprake indien zij kunnen worden bestreden uit bedragen die zijn ontvangen in de persoonlijke sfeer, bijvoorbeeld een schenking (HR 6 maart 1991, nr 26956, BNB 1991/146, brondocument niet beschikbaar).

Aftrekbare kosten zijn de kosten tot verwerving, inning of behoud van de periodieke uitkering of verstrekking zelf, dus niet de kosten die betrekking hebben op het recht op de periodieke uitkering of verstrekking. Dit onderscheid is wat lastig maar vast staat dat de premies die voor de verkrijging van het recht op de periodieke uitkering of verstrekking zijn betaald, geen aftrekbare kosten zijn. Wel blijkt uit oude jurisprudentie dat advocaatkosten die zijn gemaakt ten behoeve van de verwerving van de periodieke uitkering of verstrekking, zoals partneralimentatie, aftrekbare kosten zijn. Voorts blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 12 december ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.