LOADING  
Fiscaal
Civiel

Afschrijving op bedrijfsmiddelen (art. 3.30 Wet IB 2001)

Afschrijving op bedrijfsmiddelen

Mail a friend
Bijgewerkt tot 26 februari 2018
De redactie

Afschrijving op bedrijfsmiddelen

In art. 3.30 Wet IB 2001 zijn regels opgenomen betreffende de afschrijving op bedrijfsmiddelen. De wetgever verstaat onder bedrijfsmiddelen goederen die voor het drijven van een onderneming worden gebruikt. Deze goederen kunnen zowel stoffelijk (bijvoorbeeld een machine) als onstoffelijk zijn (bijvoorbeeld goodwill of software). Afschrijving wordt jaarlijks gesteld op het gedeelte van de nog niet afgeschreven aanschaffings- of voortbrengingskosten dat aan het betreffende kalenderjaar kan worden toegerekend. Bij de bepaling van het in totaal afschrijfbare bedrag dient rekening te worden gehouden met de restwaarde. Het afschrijfbare bedrag wordt vervolgens rekeninghoudend met de levensduur opgedeeld in het jaarlijkse afschrijvingsbedrag.

De wetgever heeft in de wet een beperking opgenomen van de omvang van de afschrijving. Zo kan van de aanschaffingskosten van de goodwill jaarlijks maximaal 10% worden afgeschreven en voor andere bedrijfsmiddelen geldt dat jaarlijks maximaal 20% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten kan worden afgeschreven. Bij de bepaling van dit wettelijke afschrijvingsplafond behoort de restwaarde van het bedrijfsmiddel niet in mindering te worden gebracht op de aanschaffings- of voortbrengingskosten. Dit dus in tegenstelling tot bij de berekening van het jaarlijkse afschrijvingsbedrag (MvF 8 maart 2010, nr DGB2010/1188M). De voortbrengingskosten van immateriële activa kunnen daarentegen in het kalenderjaar van voortbrenging ineens worden afgeschreven, zo bepaalt lid 3. Een voorbeeld van immateriële ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.