LOADING  
Fiscaal
Civiel

Afschrijving op bedrijfsmiddelen (art. 3.30 Wet IB 2001)

Afschrijving op bedrijfsmiddelen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Afschrijving op bedrijfsmiddelen

In art. 3.30 Wet IB 2001 zijn regels opgenomen betreffende de afschrijving op bedrijfsmiddelen. De wetgever verstaat onder bedrijfsmiddelen goederen die voor het drijven van een onderneming worden gebruikt. Deze goederen kunnen zowel stoffelijk (bijvoorbeeld een machine) als onstoffelijk zijn (bijvoorbeeld goodwill of software). De afschrijving wordt jaarlijks gesteld op het gedeelte van de nog niet afgeschreven aanschaffings- of voortbrengingskosten dat aan het betreffende kalenderjaar kan worden toegerekend. Bij de bepaling van het in totaal afschrijfbare bedrag dient rekening te worden gehouden met de restwaarde. Het afschrijfbare bedrag wordt vervolgens - rekening houdend met de levensduur - opgedeeld in het jaarlijkse afschrijvingsbedrag. Afschrijving beoogt de verminderde gebruikswaarde van een bedrijfsmiddel aan te geven doordat het bedrijfsmiddel slijt of in economische zin veroudert. Op grond kan niet worden afgeschreven omdat daarvan de gebruikswaarde niet afneemt. Op een erfpachtrecht gevestigd op grond kan wel worden afgeschreven tenzij het erfpachtrecht eeuwigdurend is en daarom niet in waarde afneemt. Op een erfpachtrecht met een terugkooprecht aan het einde van de looptijd kan alleen worden afgeschreven indien aannemelijk wordt gemaakt dat het erfpachtrecht met terugkooprecht in waarde daalt (Rb Noord Nederland 7 mei 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:1870). 

2 Beperking afschrijving goodwill en overige bedrijfsmiddelen

In de wet ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.