LOADING  
Fiscaal
Civiel

Afgezonderd particulier vermogen (art. 2.14a Wet IB 2001)

Afgezonderd particulier vermogen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Internationaal familierecht, Afgezonderd particulier vermogen Mail a friend
Bijgewerkt tot 8 november 2022
De redactie

1 Inleiding

1.1 Afgezonderd particulier vermogen (APV)

Sinds 1 januari 2010 is in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet een regeling opgenomen met betrekking tot het afgezonderd particulier vermogen (APV). Deze regelgeving is opgenomen in de wet, omdat de heffing van (met name) inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting werd ontgaan door particulier vermogen af te zonderen in bepaalde rechtsvormen zoals de Anglo-Amerikaanse trust, Anstalt, Antilliaanse Stichting Particulier Fonds, foundation, Treuhand maar ook familiestichtingen, al dan niet opgericht naar Nederlands recht. 

Een afgezonderd particulier vermogen (APV) wordt veelal als volgt gecreëerd. De insteller stelt het afgezonderd particulier vermogen in en brengt zijn vermogen hierin onder. Dit vermogen wordt beheerd door een beheerder (doorgaans woonachtig of gevestigd in een belastingparadijs). De insteller bepaalt in een akte wie de begunstigden van het beheerde vermogen zijn. Het is mogelijk dat de insteller/inbrenger aan de beoogde begunstigden geen juridisch afdwingbare rechten toekent, maar dat de uiteindelijke bevoegdheid om te besluiten aan wie en in hoeverre uitkeringen plaatsvinden is toegekend aan de beheerder van het vermogen. De door de insteller beoogde begunstigden hebben in deze situatie slechts verwachtingen. Op deze wijze ontstaat zwevend vermogen: het vermogen is civielrechtelijk bezien niet langer van de insteller, maar het is ook nog niet van de begunstigden. Er werd bewust ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.