LOADING  
Fiscaal
Civiel

Afgezonderd particulier vermogen (art. 2.14a Wet IB 2001)

Afgezonderd particulier vermogen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2018
De redactie

1 Inleiding

1.1 Afgezonderd particulier vermogen (APV)

Sinds 1 januari 2010 is in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet een regeling opgenomen met betrekking tot het afgezonderd particulier vermogen (APV). Een APV werd gebruikt om met name inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting te ontgaan door particulier vermogen af te zonderen in o.a. een Anglo-Amerikaanse trust, Anstalt, Antilliaanse Stichting Particulier Fonds, foundation, Treuhand maar ook in een Nederlandse stichting. Afgezonderd particulier vermogen (APV) wordt veelal als volgt gecreëerd. De insteller stelt het afgezonderd particulier vermogen in en brengt zijn vermogen hierin onder. Dit vermogen wordt beheerd door een beheerder in veelal een belastingparadijs. De insteller bepaalt in een akte wie de begunstigden van het beheerde vermogen zijn. In de regel kunnen de begunstigden aan een dergelijke akte geen juridisch afdwingbare rechten ontlenen: zij hebben slechts verwachtingen. Op deze wijze ontstaat zwevend vermogen: het vermogen is niet langer van de insteller, maar het is ook nog niet van de begunstigden. Er werd bewust een heffingsvacuüm gecreëerd, waardoor de Nederlandse heffingsgrondslag werd uitgehold. Van een APV is sprake als met een afgezonderd vermogen meer dan bijkomstig een particulier belang wordt beoogd, tenzij tegenover de afzondering van dit vermogen aandelen, winstbewijzen, lidmaatschapsrechten, bewijzen van deelgerechtigdheid of daarmee vergelijkbare rechten zijn uitgereikt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.