LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aanvang bezwaartermijn bij bezwaar tegen een aanslag of eigen aangifte (art. 22j AWR)

Aanvang bezwaartermijn bij bezwaar tegen een aanslag of eigen aangifte

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Bezwaar/beroep Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2020

1 Algemeen

Tegen een opgelegde aanslag, en in geval van een aangiftebelasting tegen een eigen aangifte, kan bezwaar worden gemaakt zolang de bezwaartermijn loopt. Deze bezwaartermijn bedraagt zes weken (art. 6:7 Awb). 

2 Aanslagbelasting

In geval van een aanslagbelasting dient aangifte te worden gedaan binnen een door de inspecteur gestelde termijn van ten minste één maand na de uitnodiging tot het doen van aangifte (art. 9 lid 1 AWR). De inspecteur kan de termijn verlengen. Aan de verlenging kan hij voorwaarden stellen (art. 9 lid 2 AWR).
De termijn voor het instellen van bezwaar vangt aan met ingang van de dag na dagtekening van het aanslagbiljet (artikel 22j AWR jo. artikel 6:8 Awb). 

3 Aangiftebelasting

Als een aangifte in verband met een aangiftebelasting betrekking heeft op een tijdvak, dient zij te worden gedaan binnen een door de inspecteur gestelde termijn van ten minste één maand na het einde van het tijdvak. In art. 19 lid 1 en 2 AWR is de (voorlopige) betaling/afdracht en uitstel van betaling/afdracht van een aangiftebelasting die betrekking heeft op een tijdvak geregeld.
Als de aangifte geen betrekking heeft op een tijdvak, zoals bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting, dient zij te worden gedaan binnen een door de inspecteur gestelde termijn van ten minste één maand ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.