LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aansprakelijkheid voormalig AB-houder voor vennootschapsbelasting (art. 40 Inv.)

Aansprakelijkheid voormalig AB-houder voor vennootschapsbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2019
De redactie

1 Inleiding

Art. 40 Inv. geeft de Belastingdienst een instrument om aanmerkelijkbelanghouders die hun aandelen (deels) hebben vervreemd aansprakelijk te stellen voor door de vennootschap niet betaalde vennootschapsbelasting. Een aandeelhouder kan aansprakelijk worden gesteld voor de vennootschapsbelasting die de vennootschap is verschuldigd over het jaar waarin de vervreemding plaatsvindt en de vennootschapsbelasting die verschuldigd wordt over de drie jaren daarna ter zake van de op het tijdstip van de vervreemding aanwezige stille en fiscale reserves.
Ook vervreemders van een belang of een gedeelte daarvan in een lichaam dat niet een in aandelen verdeeld kapitaal heeft, kunnen worden aangesproken blijkens art. 40 lid 4 Inv. Hierbij kan men denken aan coöperaties en verenigingen op coöperatieve grondslag. Vanzelfsprekend moet een dergelijk lichaam wel vennootschapsbelastingplichtig zijn.

2 Voorwaarden voor aansprakelijkheid

Om een aandeelhouder die zijn aandelen vervreemdt succesvol aansprakelijk te stellen moet aan de volgende cumulatieve voorwaarden worden voldaan (art. 40 lid 1 Inv.):

  • de aandeelhouder is al dan niet tezamen met zijn partner en zijn bloedverwanten in de rechte lijn, direct of indirect, voor ten minste één derde gedeelte van het geplaatste kapitaal aandeelhouder in een vennootschap waarvan het kapitaal in aandelen is verdeeld;
  • de aandeelhouder vervreemdt zijn aandelen;
  • de bezittingen van de vennootschap bestaan in belangrijke mate ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.