LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aansprakelijkheid voor omzetbelasting voor pand- en hypotheekhouders en executanten (art. 42d Inv.)

Aansprakelijkheid voor omzetbelasting voor pand- en hypotheekhouders en executanten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2018
De redactie

Algemeen

In het Rentekas-arrest (HR 6 mei 1983, nr 12130, ECLI:NL:HR:1983:AW8883, brondocument niet beschikbaar) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat in geval van verkoop van een met hypotheek bezwaarde zaak, de opbrengst van de bezwaarde zaak mede omvat het gedeelte van het door de koper betaalde bedrag dat betrekking heeft op de door de verkoper verschuldigde omzetbelasting, zodat de hypotheekhouder zich ook op dat deel kan verhalen. Voor executoriale verkopen door een pandhouder is door Hof Leeuwarden (29 mei 2002, nr 0000137, ECLI:NL:GHLEE:2002:AE4419) in dezelfde zin geoordeeld. Algemeen wordt aangenomen dat deze lijn ook geldt in geval van executoriale verkoop op last van beslagleggende schuldeisers. In de praktijk betekent dit dat de Belastingdienst doorgaans achterblijft met een onverhaalbare omzetbelastingschuld bij de ondernemer wiens zaak is uitgewonnen, aangezien de ondernemer die ófwel al failliet is ófwel in betalingsproblemen verkeert, meestal niet in staat is de verschuldigde omzetbelasting te betalen.

Per 1 januari 2018 geldt dat de pandhouder, de hypotheekhouder en de executant die zich verhaalt op de opbrengst van een zaak, aansprakelijk kan worden gesteld voor het bedrag dat ter zake van de levering van die zaak aan omzetbelasting is verschuldigd (art. 42d Inv.). Dit wetsartikel is ingevoerd bij Belastingplan 2018 (Stb. 2017, 517...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.