LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aansprakelijkheid executeur voor erfbelasting (art. 47 Inv.)

Aansprakelijkheid executeur voor erfbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Executeur, Aansprakelijkheid voor belastingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 17 november 2021

1 Aansprakelijkheid executeur en door rechter benoemde vereffenaars van nalatenschappen

Executeurs en door rechter benoemde vereffenaars van nalatenschappen zijn, als zij hun benoeming hebben aanvaard, op gelijke wijze als de erfgenamen gehouden zijn tot vervulling van alle verplichtingen die in de Successiewet aan de erfgenamen zijn opgelegd (art. 72 lid 1 SW). Een van de verplichtingen van de erfgenaam, en dus ook van de executeur of van de vereffenaar is het doen van aangifte voor de erfbelasting.

Op grond van art. 47 Inv. is de executeur of vereffenaar hoofdelijk aansprakelijk voor al de door en bij het overlijden van de erflater verschuldigde erfbelasting, tenzij de aangifte van de erfbelasting niet door de executeur of vereffenaar is gedaan. De hoofdelijke aansprakelijkheid ziet op hetgeen verschuldigd is op basis van aan de erfgenamen opgelegde aanslagen erfbelasting en navorderingsaanslagen erfbelasting (inclusief eventuele rente en boete). Als zowel één of meer erfgenamen voor de erfbelasting hoofdelijk aansprakelijk zijn als een executeur of vereffenaar, zal de ontvanger eerst de erfbelasting trachten te verhalen op de erfgenamen.

In een casus waarin een ANBI-Stichting als enig erfgenaam is benoemd en een belastingadviseur als executeur de aangifte successierecht heeft verzorgd, is de ANBI-status van de Stichting na het overlijden van erflater met terugwerkende kracht ingetrokken, waarna op 18 juli 2007 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.