LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aansprakelijkheid executeur voor erfbelasting (art. 47 Inv.)

Aansprakelijkheid executeur voor erfbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Executeur Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2015

1 Aansprakelijkheid executeur

Executeurs van nalatenschappen zijn, als zij hun benoeming hebben aanvaard, op gelijke wijze als de erfgenamen gehouden zijn tot vervulling van alle verplichtingen die in de Successiewet aan de erfgenamen zijn opgelegd (art. 72 lid 1 SW). Een van de verplichtingen van de erfgenaam, en dus ook de executeur is het doen van aangifte voor de erfbelasting.

Op grond van art. 47 Inv. is de executeur vervolgens hoofdelijk aansprakelijk voor al de door en bij het overlijden van de erflater verschuldigde erfbelasting. Op grond van art. 47 lid 2 Inv. (nieuw per 1 januari 2012) kan de executeur zijn aansprakelijkheid beperken indien hij aannemelijk kan maken dat het niet aan hem te wijten is dat de aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven (TK 2011-12, 33004, nr 9).

Tijdens de parlementaire behandeling (EK 2011-12, 33003, nr D, p. 31) is opgemerkt dat een begrafenisexecuteur in beginsel niet verplicht is tot het doen van de aangifte erfbelasting en daarmee ook niet hoofdelijk aansprakelijk wordt voor verschuldigde erfbelasting. Dit is niet anders indien deze handelt in volmacht van de erfgenamen. Met de aanpassing van art. 72 SW wordt beoogd de aangifteverplichting voor ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.