LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aangifteplicht bij verwerping, afstand of niet aanvaarden (art. 42 SW)

Aangifteplicht bij verwerping, afstand of niet aanvaarden

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Aanvaarding en verwerping nalatenschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

Algemeen

De algemene aangiftebepalingen van art. 6, 7 en 8 AWR gelden eveneens voor de Successiewet. In art. 42 SW is hierop een aanvulling opgenomen. In dit artikel is een aangifteplicht opgenomen voor degene die door verwerping, afstand doen of niet aanvaarding rechten verkrijgt.

Verwerping, afstand doen van of niet aanvaarden van rechten leidt ingevolge art. 30 SW niet tot een vermindering van de schenk- of erfbelasting die door degene die verwerpt, afstand doet of niet aanvaardt, verschuldigd zou zijn geweest zonder verwerping, afstand of niet aanvaarding. Zie hierover ook de toelichting op art. 30 SW. Het met toepassing van art. 30 SW bepaalde te betalen belastingbedrag is verschuldigd door degenen die als gevolg van de verwerping, de afstand van of het niet aanvaarden van rechten verkrijgen. Op degenen die door de verwerping, het afstand doen van of het niet aanvaarden van rechten verkrijgen, zijn dezelfde verplichtingen tot het doen van aangifte schenk- of erfbelasting en tot het betalen van verschuldigde erf- of schenkbelasting van toepassing als zou hebben gegolden voor degene die heeft verworpen, van rechten afstand heeft gedaan of rechten niet heeft aanvaard (art. 42 SW).

De achtergrond van deze bepaling is dat een verkrijging als gevolg van verwerping, afstand doen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.