LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aangifte schenkbelasting (art. 40 SW)

Aangifte schenkbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Schenking Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Uitnodigen tot het doen van aangifte

Voor de schenkbelasting is de begiftigde de belastingplichtige. De begiftigde is in beginsel de persoon die aangifte van de schenking moet doen. Het belastbare feit bij een schenking is soms moeilijk te achterhalen, bijvoorbeeld als de begiftigde niet van de schenking weet of in het buitenland woont. Dit kan tot gevolg hebben dat geen aangifte schenkbelasting wordt gedaan. Art. 40 lid 1 SW geeft de Inspecteur de mogelijkheid om een aangiftebiljet uit te reiken aan degene die naar de mening van de Inspecteur vermoedelijk een schenking heeft gedaan. De vermoedelijke schenker dient dan het aangiftebiljet in te vullen en in te dienen. Een reden voor de Inspecteur om de schenker uit te nodigen tot het doen van een aangifte is bijvoorbeeld als het vermogen van die persoon verminderd is zonder dat dit verklaarbaar is. Het feit dat de schenker wordt uitgenodigd om aangifte te doen, betekent overigens niet dat de begiftigde niet langer gehouden is om zelf aangifte van de schenking te doen. Ter voorkoming dat van dezelfde schenking twee keer aangifte wordt gedaan, geeft art. 40 lid 2 SW aan de schenker(s) en de begiftigde(n) de mogelijkheid om gezamenlijk aangifte te doen (zie hierna). ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.