LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aandelenfusie (art. 3.55 Wet IB 2001)

Aandelenfusie

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Fusie, Doorschuifregelingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 21 april 2020
De redactie

1 Inleiding

Art. 3.55 lid 1 Wet IB 2001 geeft voor tot een ondernemingsvermogen behorende aandelen een doorschuifregeling indien een meerwaarde/winst op deze aandelen wordt gerealiseerd als gevolg van de vervreemding van de aandelen in verband met een aandelenfusie waarbij aandelen van de overgenomen vennootschap worden geruild voor aandelen in de overnemende vennootschap. De faciliteit van art. 3.55 lid 1 Wet IB 2001 beoogt vanwege het ontbreken van het vrijkomen van liquiditeiten bij de aandelenruil een tegemoetkoming te geven voor de anders verschuldigde belasting. Aandelenfusie is civielrechtelijk niet gedefinieerd omdat het een ruilovereenkomst is.

In art. 3.55 lid 2 t/m 5 Wet IB 2001 is opgenomen wanneer voor de toepassing van de doorschuiffaciliteit sprake is van een aandelenfusie. Op een bijbetaling in het kader van de aandelenfusie is de faciliteit niet van toepassing. Van de faciliteit kan ingevolge art. 3.55 lid 4 Wet IB 2001 geen gebruik worden gemaakt als naast de uitreiking van aandelen een bijbetaling plaatsvindt die meer bedraagt dan 10% van de nominale waarde van de uitgereikte aandelen, of als de fusie in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. De vraag of de doorschuiffaciliteit op een voorgenomen aandelenfusie van toepassing is kan vooraf aan de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.